Back

Ten strijde!

Klaar

Van de 19de eeuw tot vandaag hebben mannen en vrouwen geijverd voor sociale en politieke rechten - Deze tentoonstelling overloopt hun geschiedenis.

Van de 19de eeuw tot vandaag hebben mannen en vrouwen geijverd voor sociale en politieke rechten, voor een verbetering van hun leefomstandigheden. Hun verhalen zijn die van onze veroveringen, van onze vrijheden en onze sociale zekerheid. Van de helse werkomstandigheden die de arbeiders werden opgelegd tot het huidige neoliberale beleid, onze geschiedenis wordt gekenmerkt door de inzet van zij die kozen voor de weg van de individuele en collectieve emancipatie.

Ten strijde benadrukt dat een samenleving waar gelijkheid heerst weldegelijk een keuze is waar iedereen wel zou bij varen. De huidige context met economische crisissen, consumerisme, toenemende schaarste, angst voor de toekomst, enz. zet ons vaak aan tot gedragingen die tegen dit ideaal indruisen. Welnu, we moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen m.b.t. het algemeen belang en het samen leven.

Deze tentoonstelling is opgebouwd rond deze gewaagde visie die ons vermogen om te handelen, om de dingen te veranderen wat meer ademruimte wil geven. Wij hebben ervoor gekozen om diegenen die de geschiedenis al te vaak vergeet opnieuw een plaats te geven. Zij zijn immers echte inspiratiebronnen: de mannen en vrouwen die de kracht getoond hebben om te ijveren voor een eerlijkere en meer solidaire samenleving.

Website van het evenement

La cité miroir

 • Klant:

  MNEMA

 • Productie:

  Leila Films

 • Grafische vormgeving & animatie:

  Squarefish

 • Ten strijde!
 • Ten strijde!
 • Ten strijde!
 • Ten strijde!
 • Ten strijde!
 • Ten strijde!
 • Ten strijde!