Deze explainer voor de NGO UNESCO werd uitgevoerd om bewust te maken van het probleem van het tekort aan water in Afrika