De Lunt Foundation gaf ons de opdracht dit ambitieuze video op hun grondvesten en hun visie op een rechtvaardiger wereld te presenteren