In dit besef video werd bijzondere aandacht besteed aan de overgangen tussen de opnamen